מדיניות פרטיות

תנאי שימוש

 1. הוראות כלליות

תנאי המכירה שלהלן (“תנאי השימוש”) חלים על מכירת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט בכתובת https://tipol-a.co.il/ (להלן – “האתר“). תכני אתר זה לא  ייחשבו כ”הצעה” בלתי הדירה למכירת המוצרים. הזמנה של לקוח תיחשב להצעה – וקיבול אותה הצעה יבוצע בידי ספר (כהגדרתו להלן) המוסר את המוצרים.

ע.ל מנת להיות כשירים לרכוש את המוצרים באתר האינטרנט, על הלקוחות: (א) להיות בגיל  ו18 ומעלה שנים לפחות, וככל שהלקוחות קטינים או שמונה עליהם אפוטרופוס – עליהם להיות  מוסמכים כיאות בידי  האפוטרופוס החוקי; (ב)להיות צרכנים כאנשים בשר ודם הפועלים למטרות שאינן נוגעות למסחר, לעסק, למלאכה ולעיסוק שלהם; (ג)  להירשם באתר האינטרנט; (ד) להיות בעלי כתובת דוא”ל תקפה; (ה)  להחזיק כדין בכרטיס חיוב תקף של אחד ממנפיקי כרטיסי החיוב הנזכרים באתר.

חוזה זה נערך בשפה  העברית  והוא כתובבלשון נקבה  מטעמי נוחות בלבד – אך  הוא מתייחס לכל  המינים באופן שווה  ויחול עליו הדין הישראלי.

.נא עייני בתנאי השימוש והמכירה בתשומת לב בטרם ביצוע כל רכישה. המשך שימוש על ידיך באתר זה ייחשב להסכמה לתנאי מכירה אלה. אם אינך מסכימה להוראה כלשהי מהוראות החוזה, אנא צאי מהאתר.

אנט טיפול אחר שומר על כל הזכויות לתקן, להתאים, להחליף ו/או לשנות את תכני אתר אינטרנט זה בכל עת וכל תיקון, התאמה, החלפה ו/או שינוי כאמור יהיו שרירים ותקפים בתאריך פרסומם באתר זה.

.ניתן לבצע הזמנות באתר בכל עת. שירות ומשלוח ניתנים בשעות העסקים הרגילות.

השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס “כמות שהוא” ( .(As Isאיננ1 מבטיחים שכל התכנים מעודכנים בכל עת. דבר מהאמור באתר לא ייחשב להמלצה לשימוש בכל מוצר.

אנו עשויים להפסיק את הפעילות באתר זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

 1. זיהוי הספק

קיבוץ שדה נחמיה, רחוב דרך הפארק 120 ח.פ 56415367. אנט טיפול אחר בע”מ

 1. מוצרים
 • המידע על אודות המוצרים נמצא באתר.
 • אנו נוקטים זהירות סבירה על מנת לוודא שכל הפרטים, התיאורים, ותמונות המוצרים המופיעים באתר האינטרנט נכונים במועד שבו המידע הרלוונטי הוזן למערכת; אולם, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שפרטים, תיאורים, ותמונות כאמור של מוצרים הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות.
 • המוצרים המתוארים באתר האינטרנט, וכל דוגמיות שלהם שאנו עשויים לספק ללקוח, מיועדים לשימוש אישי בלבד. לקוחות אינם רשאים למכור או למכור שנית כל מוצר ממוצרים אלה, או דוגמיות שלו. אנו שומרים על הזכות, עם מתן או ללא מתן הודעה, לבטל או להפחית כמות של כל מוצרים או דוגמיות שיסופקו ללקוח, אשר לשיקול דעתנו הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאים והתניות אלה.

ד.למידע בנוגע לאלרגנים במוצרים, נא עיין בתווית ובמידע המסופק עם כל מוצר לפני השימוש.

 • .איננו מתחייבים למגוון מוצרים מכל מין או סוג. איננו מתחייבים לכך שכל המוצרים המפורסמים באתר זה קיימים בפועל במלאי בכל עת. אנו רשאים לגוון את המוצרים שבנמצא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. מוצרים מוצגים באתר למטרות המחשה בלבד.

.fכל המוצרים, המחירים ותנאי המשלוח נתונים לשינוי בידינו לפי שיקול דעתנו.

 1. מחירים
 • כל המחירים המצוינים עבור מוצרים הזמינים באמצעות אתר האינטרנט כוללים מע”מ בשיעורים הנוכחיים, ונקובים בשקלים ישראליים חדשים (ש”ח). דמי משלוח ייווספו למחיר המוצרים ומצוינים בנפרד
 • אנו מוודאים באופן קבוע שכל המחירים המוצגים באתר נכונים, אולם, איננו יכולים לערוב להיעדרן של שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה ברורה בתמחור מוצר, נציע ללקוחה את האפשרות לרכוש את המוצר במחיר הנכון, או לבטל את ההזמנה.
 • מחירים המוצגים באתר אינם בהכרח שווים למחירי המוצרים במקום אחר (לרבות, ומבלי למצות, ספקים וחנויות שלנו). בכל מקרה, המחירים באתר יכריעו לגבי כל רכישה המבוצעת דרך האתר.

ד .אנו עשויים להציע באתר מדי פעם מתנות מיוחדות לגבי מוצרים מסוימים. מתנות מיוחדות כאמור יחולו אך ורק על אותם מוצרים מסוימים במועד כאמור וברכישה דרך האתר בלבד. מתנות מיוחדות כאמור לא יחולו על החנויות שלנו או על נקודות מכירה של שותפים קמעונאים, ובאותו אופן, לא יחולו מתנות מיוחדות המוצעות בחנויות שלנו או בנקודות מכירה של שותפים קמעונאים על רכישה המבוצעת באתר.

 1. מדיניות הנחות והטבות- אין כפל מבצעים.

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרכישה המתבצעת באתר לא יחולו ולא ניתן ליהנות מכפל מבצעים.

רוכש/ת שיש ברשותו קוד קופון כלשהו מתבקש לוודא כי אכן בכוונתו לנצל את קוד הקופון ברכישה ספציפית כלשהי.

במידה וישנה הנחה אוטומטית והנחת קופון על מוצר ספציפי, הלקוח יוכל ליהנות מההנחה הגדולה יותר לאותו מוצר ספציפי (פעם אחת בלבד).

בנוסף מובהר כי במקרה בו מקלידים שני קודי קופון שונים לגבי אותה רכישה, הקוד האחרון שהוקלד הוא שיקלט על ידי המערכת הממוחשת ועל בסיסו יחושב מחיר הרכישה ו/או קבלת המתנה.

הקוד שהוקלד לפני כן יתבטל ולא יעשה בו שימוש כלשהו. כמו כן מובהר כי במקרים בהם מפורסם באתר הנחה כלשהי למוצר, ההנחה תקפה לרכישת מוצר אחד בלבד והרוכש/ת לא יהנה מהנחה זו במוצר השני, השלישי וכן הלאה שירכוש.

במידה וקיימות הנחות שונות לגבי מספר מוצרים אשר הרוכש/ת הזמין באתר, אזי הרוכש יהנה רק מהנחה אחת (הגדולה מבין ההנחות שהוצעו לאותם מוצרים ספציפיים).

 1. ביצוע הזמנה
 • סדרת הוראות באתר תדריך את הלקוחה בתהליך ביצוע ההזמנה.
 • .בטרם ביצוע הזמנה תידרשי למסור מידע מסוים, לרבות שמך המלא, ,מספר תעודת זהות כתובת למשלוח, כתובת לחיוב, מספר טלפון ומידע על התשלום. איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדן או נזק עקב שגיאה או חוסר דיוק במידע שלך.

ג .על מנת לבצע הזמנה, על הלקוחה להקליד את כמות המוצרים שהיא מעוניינת לרכוש עם רכישה. לתשומת לבך, האספקה והמשלוח כפופים לזמינות הפריטים המסוימים במלאי.

 • הלקוחה חייבת ללחוץ “הוסף לסל” על מנת לשים את המוצר שבחרה בכמות הרצויה בסל הקניות. בכל זמן במהלך הקנייה באפשרותה של הלקוחה לבחון את המוצרים שבסל הקניות באמצעות לחיצה על “צפייה בהזמנה” בכל דף. באפשרות הלקוחה לשמור את המוצר כמועדף (אבל אנא שימי לב

שהדבר אינו מבטיח זמינות של המוצר האמור), באמצעות לחיצה על “העבר למועדפים” מתחת לשם המוצר. אז, יועבר המוצר לחלק המועדפים של הלקוחה ב-“החשבון שלי”. לצורך גישה למועדפים של הלקוחה מכל מחשב, על הלקוחה להירשם או להיכנס באמצעות החשבון שלה.

 • על הלקוחה לעקוב אחר ההוראות שעל המסך על מנת להמשיך בתהליך ביצוע התשלום. ללקוחה יש תמיד אפשרות לתקן שגיאות כלשהן בנתונים שהזינה, לשנות את תכולת סל הקניות באמצעות הוספה או גריעה של מוצר אחד או יותר מסל הקניות שלה, או לבטל את כל ההזמנה במהלך ביצוע התשלום לפני שהיא שולחת את הזמנתה. באמצעות ביצוע הזמנה, הלקוחה מאשרת ומצהירה שקראה את כל ההוראות שניתנו תוך כדי תהליך ביצוע התשלום, ושהיא מקבלת באופן מלא תנאים והתניות אלה. הלקוחה מבצעת את בקשת ההזמנה למוצרים דרך אתר האינטרנט באמצעות לחיצה על לחצן “תשלום” בסיום תהליך ההזמנה.
 • לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוחה תקבל דוא”ל המאשר את קבלת ההזמנה. הדוא”ל המאשר את קבלת ההזמנה כולל סיכום של ההזמנה, מחירים, דמי משלוח.

ז .אם לא מתקבל אישור הזמנה תוך 24 שעות לאחר ביצועה, באפשרות הלקוחה ליצור עמנו קשר במייל . talya2902@gmail.com לעזרה.

.ח אם יש ללקוחה כל שאלות או חששות בזמן ביצוע הזמנה או אם היא מעוניינת לשאול על הזמנה שביצעה קודם לכן, באפשרותה ליצור קשר עם שירות לקוחות במספר 050-2771237

או באמצעות הדוא”ל בכתובת הבאה:

talya2902@gmail.com לשירות מהיר ויעיל, אנא צייני את מספר ההזמנה בכל פנייה לשירות הלקוחות.

 1. קודי הצעה

א .קודי קופון מסוימים חלים אוטומטית על הרכישה של הלקוחה. במקרים אחרים, על מנת לממש קוד קופון, על הלקוחה להזין את הקוד שלה בתיבת “קוד קופון” במהלך תהליך ביצוע התשלום באתר. יש להקליד את קוד הקופון בדיוק כפי שמופיע עם אבחנה בין אותיות גדולות לקטנות.

ב כשקוד הקופון נקלט, הקופון יוצג ב”הזמנה שלי”.

ג .מותר להשתמש בקוד קופון אחד לכל הזמנה.

 1. אפשרויות תשלום

א .לקוחות יכולים לשלם עבור המוצרים באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שמם בלבד, התקף בישראל. כרטיסי החיוב הבאים מכובדים לצורך ביצוע תשלומים:

ויזה

מאסטרכארד

אמריקן אקספרס לאומי קארד

.ישראכרט

ב .איננו מכבדים כרטיסי חיוב עם כתובות לחיוב מחוץ לישראל.

ג .איננו מכבדים המחאות, מזומן, אשראי, שוברים, קופונים ו/או כל צורה אחרת של מטבע, תשלום או תמורה.

ד לקוחות לא יחויבו בגין מוצר כלשהו עד שיישלח.

ה .למען בטיחות הלקוחה, שם הלקוחה לחיוב והכתובת חייבים להיות תואמים לאלה של כרטיס החיוב המשמש לתשלום. בזמן ביצוע הזמנה, הלקוחה מצהירה שכל המידע הנמסר הוא נכון ומלא. אנו שומרים על זכותנו לבטל כל הזמנה שאינה עומדת בקריטריונים אלה.

ו. כל מחזיקי כרטיסי החיוב נתונים לבדיקות אימות והרשאה בידי מנפיק כרטיס החיוב. אם מנפיק הכרטיס שבאמצעותו שילמה לקוחה מסרב להתיר, או אינו מתיר ביצוע תשלום לנו, מכל סיבה, בין מראש ובין לאחר תשלום, אנו לא נישא באחריות לכל עיכוב או אי-מסירה.

 1. בירורים לגבי הזמנה

א .לקוחות בעלי חשבון יכולים לבדוק את מצב הזמנותיהם האחרונות באמצעות צפייה ב”חשבון שלי” זו הדרך הקלה והמהירה ביותר לקבל את המידע העדכני ביותר בנוגע להזמנותיהם של לקוחות. כאשר הלקוחה לוחצת על עמוד “החשבון שלי”, היא תונחה להיכנס באמצעות כתובת הדוא”ל שלה, והסיסמה. עמוד “ההזמנות שלי” יספק ללקוחה מידע מפורט על הזמנתה הנוכחית ועל הזמנותיה הקודמות. לאחר משלוח הזמנה, יוצג מספר המעקב הרלוונטי, אם קיים

ב .לעיתים אנו נדרשים לבטל הזמנה בצורה חלקית או מלאה בשל הנסיבות הבאות:

פריט/ים לא זמינים

חוסר אפשרות לעבד את מידע התשלום

אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה

בוצעה הזמנה כפולה

ביטול עקב בקשת לקוח

הפרת תנאי ותניות האתר, או מדיניות הפרטיות או כל כללים אחרים החלים.

ג .אם הזמנה מבוטלת, הלקוחה תקבל דוא”ל שיסביר את הסיבה לביטול. לקוחות לא יחוייבו עבור כל הזמנות שבוטלו. אם לקוחה מעוניינת לבצע הזמנה חדשה, או אם יש ללקוחה שאלות כלשהן על הזמנה שבוטלה, באפשרותה ליצור עמנו קשר במספר 050-2771237 או באמצעות הדוא”ל לכתובת הבאה: talya2902@gmail.com

 1. משלוח

א .כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג).

ב הזמנות שנקלטו במערכת עד השעה 12 בצהריים יטופלו באותו יום עסקים, כל הזמנה שנקלטה במערכת לאחר השעה 12 בצהריים תטופל ביום העסקים הבא.

 • הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת יטופלו רק יום ראשון העוקב.

שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכם – בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם.

ד .אין באפשרותנו לשלוח הזמנות לכתובת שהיא תא דואר.

 • הלקוחה תישא בדמי משלוח והם מצוינים בנפרד על גבי טופס ההזמנה ובחשבונית או תעודת המשלוח. אין דמי משלוח עבור רכישות מעל סכום שאנו עשויים להציג באתר האינטרנט ויכול להשתנות מעת לעת.
 • זמן מסירת המשלוח ללקוח עד 14ימי עסקים (מיום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה) אלא אם נודיע ללקוחה, במסגרת התקופה האמורה, על כך שהמוצרים שהוזמנו (או חלקם) אינם זמינים, לרבות באופן זמני.

ו .אזורי רמת הגולן, ישוביי ים המלח, יישובי הערבה ואילת – זמן המסירה עד 18 ימי עסקים

(מיום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה)

ז .אספקת מוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ”ב).

ח.לא נהיה אחראים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטתנו.

 • במקרים מסויימים, עפ”י שיקול דעתנו, המוצרים יועמדו לרשות הלקוחה לאיסוף במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמה מראש.
 1. זכות ביטול

א .לא ניתן לבטל או לבצע שינויים בהזמנה לאחר שליחתה וקבלת מייל אישור. כל ביטול הזמנה יעשה באמצעות החזרת הפריטים כפי שמתואר בסעיף הבא

ב .אנו מחויבים להציע ללקוחות את מוצרי הקוסמטיקה הטובים ביותר שקיימים. על הלקוחה לבחון ולבדוק את תכולת החבילה המוזמנת בקבלתה. אם הלקוחה מוצאת שהמוצרים שקיבלה מאיתנו אינם עומדים בציפיה זו, נתונה ללקוחה זכות בהתאם לחוק לבטל את החוזה, מבלי לציין כל סיבה, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתאריך קבלת המוצרים, בצירוף תעודת החזרה שתסופק בתוך החבילה וכוללת את כל המידע הנדרש.

יש להחזיר את הפריטים לכתובת:

אנט טיפול אחר  החזרות

דרך הפארק 120

קיבוץ שדה נחמיה

כל שעלייך לעשות:

ג .סמן/י וי בטבלה המצורפת לחבילה תחת הפעולה שתרצה/י לבצע – החזרה או החלפה במקרה של החזרה, נודה לך אם תציין את סיבת ההחזרה.

ד .ברגע שהחבילה תגיע אלינו, יישלח אליך מייל עדכון. בכל שלב ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 050-2771237 או במייל talya2902@gmail.com

ה במימוש הזכות לביטול, אנו מתחייבים להחזיר ללקוחה את מלוא מחירם של המוצרים תוך ארבעה עשר (14) ימים מתאריך קבלת הביטול, ובלבד שהם נשלחים בחזרה בלתי משומשים ובאריזתם המקורית. החזרים יבוצעו אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשה שימוש.

ו .בכל מקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, החזר תמורת הרכישה מותנית בהחזרת כל הטבה, מתנה וכיוצ”ב שהתקבלו אצל הרוכש במסגרת רכישת המוצר המוחזר”

ז. למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בהסכם כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן 1987; וחוק האחריות למוצרים פגומים הישראלי, התש”ם – 1980. לרבות בגין פגם במוצר

 1. החוק החל וסמכות שיפוט

א .על תנאי מכירה אלה חל החוק הישראלי ויש לפרש אותם בהתאם לחוקים הישראליים.

ב. כל מחלוקות הנובעות מפרשנותם, מתוקפם ו/או מביצועם של תנאים ותניות אלה יהיו נתונות באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט המוסמך  בקריית שמונה, ישראל.

 1. פרטי קשר

למידע ותמיכה על אודות מוצרים ושיטות הרכישה באמצעות אתר האינטרנט באפשרות הלקוחה ליצור עמנו קשר באמצעות משלוח דוא”ל אל: talya2902@gmail.com טלפונית למספר 050-2771237בימים א-ה בשעות 17-10

או באמצעות הדואר לכתובת הבאה:

אנט טיפול אחר  -שרות לקוחות
קיבוץ שדה נחמיה, שדרות הפארק 120